เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ พร้อมประกอบ และติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้พร้อมประกอบและติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว

%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1