เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐานบ้านเขาเลื่อมใต้ เชื่อมบ้านเขาจันทร์แดง

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐานบ้านเขาเลื่อมใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองหาด เชื่อมบ้านเขาจันทร์แดง หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว

%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81