เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนซับนกแก้ว สาขาบ้านหนองหัวช้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนซับนกแก้ว สาขาบ้านหนองหัวช้าง ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนฯ