เรื่อง จ้างเหมาต่อเติมหลังคาอัฒจันทร์สนามฟุตบอล

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาต่อเติมหลังคาอัฒจันทร์สนามฟุตบอล ที่สนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%ad