เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารห้องสมุด อบจ.สระแก้ว

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารห้องสมุด อบจ.สระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระเเก้ว

%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%8b