เรื่อง ซื้อโปรเเกรมเรียนภาษาอังกฤษ (Software) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โปรเเกรมเรียนภาษาอังกฤษ Software)

%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad