เรื่อง ดำเนินการจ้างปรับปรุง/ซ่อมเเซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุง/ซ่อมเเซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระเเก้ว

ซ่อมเเซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา