เรื่อง ตำแหน่งที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สำหรับการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๔ “การแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นไทย สานสายใยไร้รอยต่อ” ระหว่างวันที ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ตำแหน่งที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สำหรับการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๔ “การแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นไทย สานสายใยไร้รอยต่อ” ระหว่างวันที ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

https://goo.gl/maps/3YdwMJrwTJF2