เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบดแบบผสม (ล้อหน้าเหล็ก – ล้อหลังยาง) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบดแบบผสม (ล้อหน้าเหล็ก – ล้อหลังยาง) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกวดราคาซื้อรถบดแบบผสม