เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริการส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน)