เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้าง โดย OVER-LAY เสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในโรงเรียน ที่โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้าง โดย OVER-LAY เสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในโรงเรียน ที่โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมถนนโรงเรียนไทรเดี่ยว