เรื่อง ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ โครงการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ โครงการ

ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ