เรื่อง ประกาศประะกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ที่โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศประะกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ที่โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  เรื่อง ประกาศประะกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ที่โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง