เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้างฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๖ อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ