เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พร้อมจัดทำรูปเล่มแบบเย็บแม็ค ติดเเล็คซีน จำนวน ๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร พร้อมจัดทำรูปเล่มแบบเย็บแม็ค ติดเเล็คซีน จำนวน ๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร