เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์นั่ง ๔ ประตู ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กข ๔๑๘๔ สระเเก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์นั่ง ๔ ประตู ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กข ๔๑๘๔ สระเเก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์นั่ง ๔ ประตู ยี่ห้อโตโยต้าฯ