เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจสารเสพติด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจสารเสพติด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง