เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่าง ชนิด LED จำนวน ๒๐ โคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่าง ชนิด LED จำนวน ๒๐ โคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟส่องสว่าง ชนิด LED