เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี จำนวน ๑๑ เครื่อง , เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง , เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง และจอภาพชนิดมอเตอร์ ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๐๐ นิ้ว (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี จำนวน ๑๑ เครื่อง , เครื่องฉายภาพ ๓  มิติ จำนวน ๑ เครื่อง , เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง  และจอภาพชนิดมอเตอร์ ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๐๐ นิ้ว (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี