เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงยานพาหนะ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงยานพาหนะ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงยานพาหนะ