เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าไฟประดับพร้อมติดตั้ง บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และบริเวณรั้วด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๑๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าไฟประดับพร้อมติดตั้ง บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และบริเวณรั้วด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๑๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าไฟประดับพร้อมติดตั้ง