เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์