เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างปูผิว Para Asphaltic Concrete ตามเส้นทางเสด็จและบริเวณจัดกิจกรรมในโรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว จำนวน ๙,๒๐๑.๑๑ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างปูผิว Para Asphaltic Concrete ตามเส้นทางเสด็จและบริเวณจัดกิจกรรมในโรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว จำนวน ๙,๒๐๑.๑๑ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้่างปูผิว Para Asphaltic Concrete