เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ สำหรับโครงการอบรมกฎหมายสร้างภูมิคุ้มกันเเก่เด็ก เยาวชน และประชาชนประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ ถึง รุ่นที่ ๕ ในวันที่ ๒๑,๒๒,๓๐,๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ สำหรับโครงการอบรมกฎหมายสร้างภูมิคุ้มกันเเก่เด็ก เยาวชน และประชาชนประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ ถึง รุ่นที่ ๕ ในวันที่ ๒๑,๒๒,๓๐,๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์