เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเก้าอี้ จำนวน ๑,๒๖๑ ตัว สำหรับโครงการอบรมกฎหมาย สร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ ถึงรุ่นที่ ๕ ในวันที่ ๒๑,๒๒,๓๐,๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเก้าอี้ จำนวน ๑,๒๖๑ ตัว สำหรับโครงการอบรมกฎหมาย สร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ ถึงรุ่นที่ ๕ ในวันที่ ๒๑,๒๒,๓๐,๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเก้าอี้