เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกรัง จำนวน ๗๒๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกรัง จำนวน ๗๒๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกรัง