เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมกรอบและขาตั้ง จำนวน ๑๘ ชุด และเช่าพรม และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมกรอบและขาตั้ง จำนวน ๑๘ ชุด และเช่าพรม และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระรูปพร้อมกรอบและขาตั้ง และเช่าพรมและเก้าอี้