เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ สำหรับเครื่องจักรกล จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ สำหรับเครื่องจักรกล จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่