เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลและพัฒนาระบบเว็บไซต์ http://www.sakaeopao.go.th จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลและพัฒนาระบบเว็บไซต์ http://www.sakaeopao.go.th จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลเว็บไซต์