เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่เพื่อใช้กับเครื่องจักรกล รวม ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่เพื่อใช้กับเครื่องจักรกล รวม ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่เพื่อใช้กับเครื่องจักรกล