เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเเบตเตอรี่แห้ง จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเเบตเตอรี่แห้ง จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเเบตเตอรี่แห้ง จำนวน ๒ ลูก