เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๕๘๐๔ สก

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อ

นิสสันทะเบียน กค ๕๘๐๔ สก จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์