เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน ๔๔ ผืน

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน ๔๔ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน ๔๔ ผืน