เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นเหล็กสำหรับทำบุ้งกี๋ของรถขุดไฮโครลิคส์ จำนวน ๔ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นเหล็กสำหรับทำบุ้งกี๋ของรถขุดไฮโครลิคส์ จำนวน ๔ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นเหล็ก