เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายรูป พร้อมชุดคิท และอุปกรณ์ขาตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายรูป พร้อมชุดคิท และอุปกรณ์ขาตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายรูป