เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์ ทะเบียน กข ๕๒๗๕ สก จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์ ทะเบียน กข ๕๒๗๕ สก จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์