เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าจอ LED จำนวน ๒ จอ พร้อมชุดถ่ายทอดสดและผู้ควบคุม และเช่ากล้องพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ตัว, เช่าเต็นท์ จำนวน ๒๐ หลัง และเช่าไฟสปอตไลท์ จำนวน ๓๖ ดวง พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับ ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าจอ LED จำนวน ๒ จอ พร้อมชุดถ่ายทอดสดและผู้ควบคุม และเช่ากล้องพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ตัว, เช่าเต็นท์ จำนวน ๒๐ หลัง และเช่าไฟสปอตไลท์ จำนวน ๓๖ ดวง พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับ ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา