เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กข ๘๔๑๙ สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กข ๘๔๑๙ สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถพยาบาลฉุกเฉิน