เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนหม้อน้ำและซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๗๙๙๒ สก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนหม้อน้ำและซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๗๙๙๒ สก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนหม้อน้ำ