เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล ป้ายโฟมบอร์ดและซุ้มทางเข้างาน โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล ป้ายโฟมบอร์ดและซุ้มทางเข้างาน โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล