เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญของรางวัลประจำเต็นท์และเวทีกลาง จำนวน ๒๒ รายการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญของรางวัลประจำเต็นท์และเวทีกลาง จำนวน ๒๒ รายการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญวันเด็ก