เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแต่งหน้านักแสดง จำนวน ๑๒ รายการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแต่งหน้านักแสดง จำนวน ๑๒ รายการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแต่งหน้านักแสดง