เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย , ซื้อหนังสือประกอบการฝึกอบรม จำนวน ๑๕๐ เล่ม และซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย , ซื้อหนังสือประกอบการฝึกอบรม จำนวน ๑๕๐ เล่ม และซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล