เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถซ่อมบำรุงถนนและปูพื้นผิวทางเอนกประสงค์ ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียน ๘๑-๖๓๗๓ สก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถซ่อมบำรุงถนนและปูพื้นผิวทางเอนกประสงค์ ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียน ๘๑-๖๓๗๓ สก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมปรับปรุงรถ