เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ , ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ กล่อง , ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ และจ้างทำตรายาง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ , ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ กล่อง , ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ และจ้างทำตรายาง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา