เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๖๐ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๖๐ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต