เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถบรรทุกหัวลาก ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียน ๘๐-๘๗๖๙ สก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถบรรทุกหัวลาก ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียน ๘๐-๘๗๖๙ สก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกหัวลาก