เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสพัสดุ ๔๑๗ ๕๘ ๐๐๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสพัสดุ ๔๑๗ ๕๘ ๐๐๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร