เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น และกรองต่างๆ รถยนต์นั่งสี่ประตู ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข ๔๑๘๓ สก จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น และกรองต่างๆ รถยนต์นั่งสี่ประตู ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข ๔๑๘๓ สก จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์