เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าบรรจุยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าบรรจุยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าบรรจุยาและเวชภัณฑ์